• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

Zadanie wykonane - lata świetności wróciły

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu jest prawowitym właścicielem budynku starej gminy, znajdującego się przy ulicy Dukielskiej. W przyszłości powstanie tam Regionalne Muzeum Etnograficzne Ziemi Żmigrodzkiej, oraz mieścić się będzie siedziba sołtysa, miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i samego towarzystwa.

Członkowie TMNŻ, po zakupie bardzo zniszczonego gmachu, podjęli się doprowadzenia go w ciągu dwóch lat do stanu używalności. Po złożeniu niezbędnej dokumentacji i uzyskaniu zezwoleń, wykonano prace zabezpieczające, wyremontowano poszycie dachowe, odbudowano (zgodnie z zachowanymi zdjęciami) kominy, uporządkowano wnętrze dziedzińca, odtworzono zabytkowy mur, odnowiono stolarkę okienną i drzwiową. Odrestaurowano także pięć pomieszczeń wewnątrz budynku. Przygotowano ściany zewnętrzne do wykonania elewacji. Zostały również złożone wnioski o dofinansowanie tych prac. Członkowie towarzystwa serdecznie dziękują za środki finansowe, jakie uzyskali decyzją wójta Krzysztofa Augustyna oraz Rady Gminy. Doceniają zaufanie, jakim ich obdarzono, powierzając budynek opiece TMNŻ, a następnie wspierając działania, związane z jego restauracją. Serdeczne podziękowania składają również Antoniemu Bosakowi, kierownikowi delegatury PWUOZ w Krośnie, za pomoc merytoryczną i finansową, niezbędną dla wykonania elewacji gmachu. Umowa, zawarta między zarządem TMNŻ i wykonawcą, przewidywała zakończenie robót na 31 października 2009r. Odtwarzając dawną elewację uwzględniano zatwierdzony projekt oraz istniejącą ikonografię. Drobne zmiany skonsultowano z konserwatorem zabytków. Firma rzetelnie wywiązała się z podjętych zobowiązań. Potwierdziła to w protokole komisja, dokonująca z ramienia konserwatora odbioru budynku. Oceniono bardzo wysoko działania towarzystwa, jego zaangażowanie w ratowanie zabytku. Doceniając determinację i upór jego członków w dążeniu do wytyczonego celu, komisja pogratulowała pomysłu na zagospodarowanie odrestaurowanych pomieszczeń. W Nowym Żmigrodzie są jeszcze mieszkańcy, pamiętający wygląd starej gminy sprzed II wojny światowej. Teraz, po wielu latach, znów powróciła do swojej świetności. Wśród żmigrodzian są również tacy, którym nie w smak, że opuszczony, nie zadbany budynek, za sprawą TMNŻ przeistoczył się nie do poznania. Członkowie towarzystwa cieszą się jednak, że zło i intrygi nie zwyciężyły. Wszystkim czytelnikom prezentujemy ikonografię tego gmachu, czyli historię jego przeobrażenia, utrwaloną na zdjęciach.

J. Dębiec