• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

153 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia przypadła 153 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu pamięta o tych wydarzeniach, które miały duży wpływ na odzyskiwanie niepodległości Polski.

 

Wszystkie postania jakie wybuchły w celu walki  o niepodległość przyczyniały się po trochu do naszej niepodległości. Z terenu Nowego Żmigrodu i okolic ochotniczo brali udział w działaniach powstańczych nasi mieszkańcy.

Kilku z nich pochowanych jest na naszym cmentarzu. Są to: Jan Siwiński, Piotr Nowosielski, Adolf Kłapkowski oraz Józef Bronisław Jastrzębiec Konopnicki. Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu reprezentowane przez prezesa Jerzego Dębca, wiceprezesa Bogdana Pogwizda oraz członka zarządu Edwarda Bakutę w dniu przypadającej rocznicy uczciło pamięć poległych powstańców oraz rocznicę wybuchu powstania , składając kwiaty na ich grobach oraz wiązankę kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym tamte wydarzenia.