• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ,, FOTO VARIA II”

 

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt., FOTO VARIA II”. Organizatorem tej przepięknej wystawy była grupa artystów fotografików z Jasła działająca przy Towarzystwie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

 

Gospodarzem i współorganizatorem wystawy był Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie oraz Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu. Po raz drugi artyści jasielscy wystawiają swoje prace w naszym ośrodku.

Jesteśmy otwarci na współprace z każdym podmiotem, organizacją czy stowarzyszenie w krzewieniu kultury lokalnej. Dlatego też zaprosiliśmy amatorów fotografii na wystawienie u nas tej wystawy. Wystawa rozpoczęła się w piątek 4 marca o godzinie 18.00. Uroczyście wszystkich uczestników powitał Jerzy Dębiec dyrektor GOK, który nie krył zadowolenia z przybyłych na ten wernisaż gości w osobach: Elwira Musiałowicz Czech zastępca burmistrza Jasła, Grzegorz Bara wójt gminy Nowy Żmigród, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, przewodniczący Rady Gminy Piotr Suski oraz radny Henryk Strzelec, zastępca Komendanta Powiatowego w Brzozowie Mariusz Skiba, prezes Towarzystwa Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesław Hap wraz z zastępcą Felicją Jałosińską, prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego Wrzos z Dębowca Marzena Więcek, sołtysa Edward Bakuta. Prowadzący powitał również przybyłych artystów fotografików oraz członków Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu.

W imieniu artystów głos zabrał pan Wacław Mendys, który zreferował tematykę wystawy oraz przedstawił wszystkich artystów, których sześćdziesiąt prac zostało wystawione: Józef Wilisowski, Kazimierz Rysz, Dorota Czernecka, Jacek Dietl, Tomasz Kasprzyk, Maria Brzostowska, Wacław Mendys, Wiesław Kuchta. Podziękował również gospodarzowi za możliwość wystawienia swoich prac w naszym ośrodku. Następnie wójt Grzegorz Bara również wszystkich powitał i podziękował za wystawienie na naszym terenie tak pięknej wystawy. Również podkreślił, że jest mu bardzo miło, że ten wernisaż odbywa się tutaj.

Na spotkanie z artystami przybyło siedemdziesiąt osób z Jasła, Dukli, Dębowca oraz z terenu naszej gminy. Wystawa trwać będzie do 8 marca do godziny 12.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim artystom fotografikom za udostępnienie prac na wernisaż.

JD