• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu

Dnia 9 kwietnia w Sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu. Zebranie maiło na celi przedstawienie posumowanie swojej działalności za okres sprawozdawczy oraz wypracowanie planu działania na rok 2016.

Zebranie otworzył prezes Jerzy Debiec , który serdecznie powitał przybyłe koleżanki i kolegów. Po wyborze przewodniczącego odbyła się miła uroczystość przyhjecia nowego 37 członka TMNŻ. Prezes wręczył koledze Janowi Nowakowi legitymację członkowską. Pan Jan odebrał legitymację za swojego syna, który w tym momencie nie mógł być na zebraniu. Nastepnie odczytano sprawozdanie z działalności za rok 2015 w którym stwierdzono:

 

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, a w szczególności zarząd, od początku roku położył szczególny nacisk na remont i przygotowanie ścian budynku starej gminy wewnątrz oraz położenie glazury w niektórych pomieszczeniach. Od tego momentu przystąpiono do prac remontowych takich jak:

- okucie drzwi od strony ulicy Jasielskiej

- rekonstrukcja częściowa ścian wewnątrz dziedzińca

- wyczyszczenie z zanieczyszczeń rynien leżących na dachu

- wywóz gruzu po obiciu ścian wewnątrz budynku

- przygotowanie czterech pomieszczeń do malowania

- pielęgnacja trawnika przed budynkiem

- prace porządkowe wokół budynku (dbanie o estetyczny wygląd)

- pielęgnacja i utrzymanie działki rekreacyjnej (do połowy roku)

- utrzymanie zabytkowego bruku wewnątrz dziedzińca (konserwacja)

- prace porządkowe wewnątrz budynku

- położenie glazury w dwóch pomieszczeniach budynku

- renowacja zabytkowego bruku na dziedzińcu

- spowodowanie wycinki drzew przed budynkiem (Zarząd Dróg Wojewódzkich)

- wykończenie pomieszczenia socjalnego, WC oraz pomieszczenia biura

- zakończenie remontu dwóch pomieszczeń od strony południowej

- wykonanie prac porządkowych oraz zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewostanie na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie (bieżące utrzymanie – koszenie, grabienie, wywóz liści)

- opieka nad grobami: rodziny Jakubców, Zawiszów, powstańca styczniowego Piotra Nowosielskiego oraz nad cokołem pod krzyżem katyńskim na cmentarzu parafialnym, a także nad mogiłą konfederatów barskich

 

W tym miejscu prezes serdecznie podziękował tym członkom naszego stowarzyszenia, którzy włożyli wiele wysiłku i nieraz nadstawiali głowę, by można było prowadzić prace przy budynku.

Podziękowania złożył również zarządowi i komisji rewizyjnej oraz wszystkim członkom naszego stowarzyszenia.

 

 

W planie remontowym budynku starej gminy, oczka w głowie stowarzyszenia, planujemy:

 

1.wykonanie elewacji ścian na dziedzińcu wewnętrznym

2. uzupełnienie oraz dokończenie rekonstrukcji bruku

3. remont ściany wewnętrznej od strony dziedzińca

4. wymiana drzwi od strony ul. Karcińskiego

5. dokończenie remontu pomieszczeń wewnątrz budynku

6. dalsze przygotowanie pomieszczeń do adaptacji

7. dokończenie ogrodzenia drewnianego na cmentarzu żydowskim

8. dokończenie remontu wewnątrz budynku – otwarcie muzeum

 

Jeśli chodzi o imprezy kulturalne w roku 2016

 

Największym wydarzeniem i priorytetowym będzie otwarcie Ośrodka Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej. Poza tym planujemy:

- wernisaże wystaw

- upamiętnienie grobów pomordowanych Żydów na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie

- pomoc przy ekshumacji zwłok żołnierza niemieckiego (to z naszej inicjatywy)

- święto wrześniowe – Europejski Dzień Pamięci

-11 listopada – Święto Niepodległości

- szkoła dialogu – Zespół szkół w Nowym Żmigrodzie

 

Bardzo chcemy kontynuować współpracę ze wszystkimi, którzy tej współpracy chcą.

 

Plany są bardzo ambitne i wymagające dużego poświęcenia i zaangażowania wszystkich członków towarzystwa, na co bardzo liczymy.

   Kończąc, jeszcze raz składam w imieniu zarządu wszystkim członkom serdeczne podziękowania i   korzystając z możliwości, życzę pomyślności w 2016 roku.

                                                                                                    Prezes TMNŻ