• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego dla Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu

W ubiegłym roku kolega nasz Jerzy Dębiec z rąk pani marszałek Marii Kurowskiej otrzymał nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego.  W środę 28 czerwca w Sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się gala na której wręczone zostały narody Zarządu.

 

I tu pośród nagrodzonych tym wyróżnieniem znalazło się Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu. Za swa ciężka prace społeczną w szerokim wachlarzu kierunków społecznej działalności zostało przyznane to wyróżnienie.

 

Kultura tworzy nasze korzenie, buduje naszą tożsamość. Aby istniała i rozwijała się potrzebni są jej twórcy czyli Państwo – mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk, podczas gali wręczania nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego dla twórców kultury. Uroczystość odbyła się 28 czerwca, w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

W tym roku zarząd województwa zdecydował o przyznaniu dziewięciu nagród indywidualnych. Cztery  z nich  to nagrody za całokształt działalności, pięć kolejnych - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Zarząd zdecydował  także o przyznaniu ośmiu nagród zbiorowych, w tym sześciu za całokształt działalności i dwóch za szczególne osiągnięcia.   

Z wielkim uznaniem kieruję do Państwa podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i dokonania w pomnażaniu właściwie pojmowanych wartości kultury, poprzez muzykę, taniec, twórczą wyobraźnię poetycką, literacką, plastyczną. Dziękuję za ocalanie od zapomnienia piękna naszej narodowej spuścizny kulturowej. Ta uroczystość to wielkie święto ludzi kultury, którzy sprawiają, że twórczość naszych wielkich wieszczów, malarzy, pisarzy i kompozytorów z minionych epok, ciągle ożywa na nowo, dzięki wykonawcom zachwyconym tym pięknem – mówił w swym wystąpieniu wicemarszałek województwa Bogdan Romaniuk.

 

                                                                                                                      Zarząd TMNŻ