• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

Gminne Święto Niepodległości w Nowym Żmigrodzie

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu po raz pierwszy odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości. Organizatorami było: Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Wójt Gminy Nowy Żmigród, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Gminny Ośrodek Kultury wraz z Zespołem Szkół im. bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie i Zespołem Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Obchody 94. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości rozpoczęła wizyta delegacji z kwiatami przy pomniku AK w Tokach oraz na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie, gdzie złożono kwiaty na grobach powstańców styczniowych.

W skład delegacji weszli: Prezes Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu Jerzy Dębiec, Wójt Gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn, Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Radosław Kujawski, Komendant Gminny OSP Adam Durał oraz Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Tadeusz Źrebiec. Następnie w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza została odprawiona msza św. w za Ojczyznę z intencji Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu. Uroczystą mszę odprawił ks. Prałat Henryk Maguda wraz z ks. katechetą Piotrem Różem. Po niej uczestnicy przemaszerowali ulicami Nowego Żmigrodu w kierunku Placu Kościuszki. Tu złożono kwiaty i odmówiono modlitwę pod Pomnikiem Poległych Członków Ruch Oporu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej pomordowanych przez Gestapo w latach 1939-1945. Tu delegacje złożyły kwiaty. W imieniu Zarządu Gminnego Koła Kombatantów kwiaty złożyła delegacja członków koła na czele z prezesem, Czesławem Solińskim. Następnie kwiaty złożyli: Wicestarosta Powiatu Jasielskiego Franciszek Miśkowicz oraz Zastępca Komendanta PKP w Jaśle Henryk Kmiecik. W skład delegacji władz samorządowych weszli: wójt gminy Krzysztof Augustyn, zastępca wójta Radosław Kujawski oraz przewodniczący rady gminy Tadeusz Źrebiec.

 

Następną delegacją składającą kwiaty była delegacja Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu w składzie: Jerzy Dębiec - prezes towarzystwa, wiceprezes Edward Bakuta, członek zarządu - Bogusław Pogwizd. W imieniu Zarządu Gminnego PSL kwiaty złożyli: przewodniczący Zenon Książkiewicz, wiceprzewodniczący Piotr Suski, prezes honorowy Jan Piątek. Kwiaty również złożyła delegacja Zarządu Gminnego OSP w Nowym Żmigrodzie w składzie: Prezes Zarządu Zdzisław Gołębiowski, Komendant Gminny Adam Durał oraz Wiceprezes Zarządu Jan Woźniak. Z ramienia Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie kwiaty złożyła pani dyrektor Barbara Wierdak-Cyboroń w asyście swojego zastępcy, Ryszarda Bala. Stąd uroczysta manifestacja patriotyczna udała się na cmentarz parafialny w Nowym Żmigrodzie, aby oddać cześć tym, którzy polegli w obronie Ojczyzny, a spoczywają w mogiłach i grobach na tym właśnie cmentarzu. W marszu udział wzięły poczty sztandarowe z gminnych szkół podstawowych, gimnazjów, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Ochotniczych Straży Pożarnych, a także ludowców z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dodatkowo defiladę wzbogacił udział klasy wojskowo-policyjnej z Liceum w Nowy Żmigrodzie, która w mundurach maszerowała na czele manifestacji. Po dotarciu na cmentarz parafialny delegacje złożyły hołd poległym oraz odmówiono modlitwę za zmarłych. Przy Krzyżu Katyńskim, poświęconym pomordowanym żołnierzom oraz polskiej inteligencji w Katyniu w 1940 roku wiązankę kwiatów złożyli: prezes TMNŻ Jerzy Dębiec, wiceprezes TMNŻ Edward Bakuta oraz członek zarządu, Bogusław Pogwizd. W dalszej części kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, bohaterom poległym w walce o niepodległość, kwiaty złożyli: wójt gminy Krzysztof Augustyn, zastępca wójta Radosław Kujawski, przew. rady gminy Tadeusz Źrebiec. Manifestacja przeszła pod grób Mieczysława Żarskiego, rotmistrza 5 i 8 Pułku Ułanów zamordowanego bestialsko przez nieznane bojówki w domu w Kątach w 1944 roku. Kwiaty na grobie złożyli: syn rotmistrza - Antoni Żarski z Krynicy Zdroju wraz z wnukiem, Piotrem Komornickim. Zakończenie manifestacji miało miejsce przy zbiorowej mogile pomordowanych członków AK z naszego terenu oraz mieszkańców rozstrzelanych w Rzepienniku przez Niemców w 1944 roku. Hołd ich pamięci oddali: rodziny pomordowanych reprezentowane przez Janinę Babiarz i Stanisława Dziadosza oraz wójta gminy Krzysztofa Augustyna wraz z wicestarostą Franciszkiem Miśkowiczem. Po złożeniu hołdu poległym uczestnicy święta udali się do budynku GOK-u, gdzie czekała ich lekcja patriotyzmu przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie i Liceum w Nowym Żmigrodzie, a także przez ognisko muzyczne pod kierownictwem pana Tadeusza Źrebca. Zostały również wręczone odznaczenia oraz dyplomy, będące wyrazem wdzięczności za przygotowanie tej patriotycznej uroczystości. Wystąpienie pana Ryszarda Turka, mówiące o odzyskaniu niepodległości, było znakomicie przygotowane i wygłoszone. Świadczy o tym zainteresowanie, jakim cieszył się jego wykład. Podczas uroczystego apelu, przygotowanego przez dzieci i młodzież ze żmigrodzkich szkół, przedstawiono historię o Polski od czasu pierwszego rozbioru w 1772 roku do czasów Solidarności i obrad okrągłego stołu w 1989. W montażu słowno-muzycznym nie zabrakło pieśni patriotycznych, które skłaniały do refleksji, czym tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest patriotyzm. Pierwsze obchody zorganizowane przez wyżej wymienionych organizatorów pozytywnie zaskoczyły dużym oddźwiękiem wśród społeczności naszej gminy. Msza święta, manifestacja oraz akademia zgromadziły tłumy naszej społeczności. Świadczy to o tym, że patriotyzm w naszej małej ojczyźnie nie zaginął. Z lekcji patriotyzmu wypłynęło proste przesłanie, które najlepiej zdefiniował muzyk, Lech Makowiecki: Pytasz mnie: „Co to jest PATRIOTYZM?”... Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi… Patriotyzm na dziś - to mieć dzieci… I wychować je… na dobrych ludzi… Na zakończenie akademii została odśpiewana przez młodzież ballada autorstwa Jana Pietrzaka pt. „Żeby Polska była Polską”. Podsumowując uroczystość głos zabrał prezes Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, który serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania obchodów. Podziękował również wszystkim za udział w mszy świętej, manifestacji patriotycznej oraz za wzięcie udziału w uroczystej akademii.

 

W rozmowie dla gazety samorządowej pan prezes zapewnił, że w przyszły roku obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości będą organizowane z jeszcze większym zaangażowaniem. Zapoczątkowane w tym roku obchody gminnego Święta Niepodległości będą kontynuowane w następnych latach, aby społeczeństwo nie zapomniało, czym dla ich przodków byłZ inicjatywy Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu po raz pierwszy odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości. Organizatorami było: Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Wójt Gminy Nowy Żmigród, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Gminny Ośrodek Kultury wraz z Zespołem Szkół im. bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie i Zespołem Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Obchody 94. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości rozpoczęła wizyta delegacji z kwiatami przy pomniku AK w Tokach oraz na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie, gdzie złożono kwiaty na grobach powstańców styczniowych. W skład delegacji weszli: Prezes Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu Jerzy Dębiec, Wójt Gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn, Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Radosław Kujawski, Komendant Gminny OSP Adam Durał oraz Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Tadeusz Źrebiec. Następnie w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza została odprawiona msza św. w za Ojczyznę z intencji Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu. Uroczystą mszę odprawił ks. Prałat Henryk Maguda wraz z ks. katechetą Piotrem Różem. Po niej uczestnicy przemaszerowali ulicami Nowego Żmigrodu w kierunku Placu Kościuszki. Tu złożono kwiaty i odmówiono modlitwę pod Pomnikiem Poległych Członków Ruch Oporu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej pomordowanych przez Gestapo w latach 1939-1945. Tu delegacje złożyły kwiaty. W imieniu Zarządu Gminnego Koła Kombatantów kwiaty złożyła delegacja członków koła na czele z prezesem, Czesławem Solińskim. Następnie kwiaty złożyli: Wicestarosta Powiatu Jasielskiego Franciszek Miśkowicz oraz Zastępca Komendanta PKP w Jaśle Henryk Kmiecik.

 

W skład delegacji władz samorządowych weszli: wójt gminy Krzysztof Augustyn, zastępca wójta Radosław Kujawski oraz przewodniczący rady gminy Tadeusz Źrebiec. Następną delegacją składającą kwiaty była delegacja Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu w składzie: Jerzy Dębiec - prezes towarzystwa, wiceprezes Edward Bakuta, członek zarządu - Bogusław Pogwizd. W imieniu Zarządu Gminnego PSL kwiaty złożyli: przewodniczący Zenon Książkiewicz, wiceprzewodniczący Piotr Suski, prezes honorowy Jan Piątek. Kwiaty również złożyła delegacja Zarządu Gminnego OSP w Nowym Żmigrodzie w składzie: Prezes Zarządu Zdzisław Gołębiowski, Komendant Gminny Adam Durał oraz Wiceprezes Zarządu Jan Woźniak. Z ramienia Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie kwiaty złożyła pani dyrektor Barbara Wierdak-Cyboroń w asyście swojego zastępcy, Ryszarda Bala. Stąd uroczysta manifestacja patriotyczna udała się na cmentarz parafialny w Nowym Żmigrodzie, aby oddać cześć tym, którzy polegli w obronie Ojczyzny, a spoczywają w mogiłach i grobach na tym właśnie cmentarzu. W marszu udział wzięły poczty sztandarowe z gminnych szkół podstawowych, gimnazjów, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Ochotniczych Straży Pożarnych, a także ludowców z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dodatkowo defiladę wzbogacił udział klasy wojskowo-policyjnej z Liceum w Nowy Żmigrodzie, która w mundurach maszerowała na czele manifestacji. Po dotarciu na cmentarz parafialny delegacje złożyły hołd poległym oraz odmówiono modlitwę za zmarłych. Przy Krzyżu Katyńskim, poświęconym pomordowanym żołnierzom oraz polskiej inteligencji w Katyniu w 1940 roku wiązankę kwiatów złożyli: prezes TMNŻ Jerzy Dębiec, wiceprezes TMNŻ Edward Bakuta oraz członek zarządu, Bogusław Pogwizd. W dalszej części kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, bohaterom poległym w walce o niepodległość, kwiaty złożyli: wójt gminy Krzysztof Augustyn, zastępca wójta Radosław Kujawski, przew. rady gminy Tadeusz Źrebiec. Manifestacja przeszła pod grób Mieczysława Żarskiego, rotmistrza 5 i 8 Pułku Ułanów zamordowanego bestialsko przez nieznane bojówki w domu w Kątach w 1944 roku. Kwiaty na grobie złożyli: syn rotmistrza - Antoni Żarski z Krynicy Zdroju wraz z wnukiem, Piotrem Komornickim. Zakończenie manifestacji miało miejsce przy zbiorowej mogile pomordowanych członków AK z naszego terenu oraz mieszkańców rozstrzelanych w Rzepienniku przez Niemców w 1944 roku. Hołd ich pamięci oddali: rodziny pomordowanych reprezentowane przez Janinę Babiarz i Stanisława Dziadosza oraz wójta gminy Krzysztofa Augustyna wraz z wicestarostą Franciszkiem Miśkowiczem.

 

Po złożeniu hołdu poległym uczestnicy święta udali się do budynku GOK-u, gdzie czekała ich lekcja patriotyzmu przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie i Liceum w Nowym Żmigrodzie, a także przez ognisko muzyczne pod kierownictwem pana Tadeusza Źrebca. Zostały również wręczone odznaczenia oraz dyplomy, będące wyrazem wdzięczności za przygotowanie tej patriotycznej uroczystości. Wystąpienie pana Ryszarda Turka, mówiące o odzyskaniu niepodległości, było znakomicie przygotowane i wygłoszone. Świadczy o tym zainteresowanie, jakim cieszył się jego wykład. Podczas uroczystego apelu, przygotowanego przez dzieci i młodzież ze żmigrodzkich szkół, przedstawiono historię o Polski od czasu pierwszego rozbioru w 1772 roku do czasów Solidarności i obrad okrągłego stołu w 1989. W montażu słowno-muzycznym nie zabrakło pieśni patriotycznych, które skłaniały do refleksji, czym tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest patriotyzm. Pierwsze obchody zorganizowane przez wyżej wymienionych organizatorów pozytywnie zaskoczyły dużym oddźwiękiem wśród społeczności naszej gminy. Msza święta, manifestacja oraz akademia zgromadziły tłumy naszej społeczności.

 

Świadczy to o tym, że patriotyzm w naszej małej ojczyźnie nie zaginął. Z lekcji patriotyzmu wypłynęło proste przesłanie, które najlepiej zdefiniował muzyk, Lech Makowiecki: Pytasz mnie: „Co to jest PATRIOTYZM?”... Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi… Patriotyzm na dziś - to mieć dzieci… I wychować je… na dobrych ludzi… Na zakończenie akademii została odśpiewana przez młodzież ballada autorstwa Jana Pietrzaka pt. „Żeby Polska była Polską”. Podsumowując uroczystość głos zabrał prezes Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, który serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania obchodów. Podziękował również wszystkim za udział w mszy świętej, manifestacji patriotycznej oraz za wzięcie udziału w uroczystej akademii. W rozmowie dla gazety samorządowej pan prezes zapewnił, że w przyszły roku obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości będą organizowane z jeszcze większym zaangażowaniem. Zapoczątkowane w tym roku obchody gminnego Święta Niepodległości będą kontynuowane w następnych latach, aby społeczeństwo nie zapomniało, czym dla ich przodków była Ojczyzna i jak wiele krwi przelano na ziemi, po której na co dzień stąpamy. Marek Srokaa Ojczyzna i jak wiele krwi przelano na ziemi, po której na co dzień stąpamy.

Marek Sroka