• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

Społeczny Związek Inicjatyw Kulturalnych

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu doszło do spotkania regionalnych towarzystw z regionu powiatu jasielskiego i krośnieńskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 17 kwietnia w Nowym Żmigrodzie. Na zaproszenie TMNŻ odpowiedziały i przybyły na spotkanie stowarzyszenia:

Towarzystwo miłośników Krempnej i okolic, Stowarzyszenie ,,Sztetl” Dukla, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne ,,Wrzos” Dębowiec, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej oraz pomysłodawca Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu. Spotkanie otworzył i prowadził pan Jerzy Dębiec prezes TMNŻ. Celem tego spotkania było powołanie grupy stowarzyszeń , które będą ze sobą współpracowały oraz wspólnie promowały kulturę obu regionów. Owocem tego spotkania było utworzenie Społecznego Związku Inicjatyw Kulturalnych. Związek opracował regulamin, który zatwierdzono oraz podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinach zawartej w regulaminie. Cele jaki sobie postawił związek to: szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej obu regionów, popularyzacja osiągnięć społeczno-kulturalnych regionu jasielskiego i krośnieńskiego, ochrona zabytków i pamiątek historycznych, kultywowanie i ochrona dziedzictwa narodowego. Jako pierwsze wspólne działanie zaplanowano początkiem sierpnia tego roku w Dukli. Związek wystosował również pismo do starostów obu regionów zapraszając ich do wspólnych rozmów na temat kultywowania tradycji, folkloru i sztuki oraz działalności kulturalnej na terenie powiatów. Uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę prac artystycznych wykonanych przez członków TMNŻ, przygotowanej dla celów spotkania. O działaniach  Społecznego Związku Inicjatyw Kulturalnych będziemy na bieżąco informować na łamach portali internetowych a także na stronach internetowych stowarzyszeń uczestniczących w tych działaniach.

ms