• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

Pogłębiamy wiedzę o Żmigrodzie

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu zorganizowano w sali GOK I Konkurs wiedzy pt. Żmigród na przestrzeni wieków”. Organizatorem tego konkursu było Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Szkolnym Kołem Miłośników Regionu . Ten konkurs miał na celu realizacje działalności statutowej towarzystwa jak również upowszechnienie wiedzy o przeszłości historycznej naszej miejscowości,

popularyzacja osiągnięć społeczno kulturalnych, kultywowanie tradycji ludowych, zwyczajów, oraz różnych form działalności różnych grup etnicznych zamieszkujących naszą miejscowość. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży Zespołu Szkół im. Bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Po opracowaniu regulaminu oraz pytań przystąpiono do fazy wstępnej czyli testu. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Zespołu Szkół w dniu 23 przeprowadzono test eliminacyjny z wiedzy o dziejach naszej miejscowości. Do testu przystąpiło około 300 uczniów z SP i GIM. Powołane jury sprawdziło prace testowe i zgodnie z regulaminem dopuściło najlepszych zawodników i zawodniczek do finału. A oto uczestnicy finału : Małgorzata Dziadosz, Gabriela Gondek, Ewelina Wietech, Katarzyna Roczniak reprezentujące szkołę podstawową oraz Artur Bilski, Piotr Kuciński, Mateusz Kuciński, Grzegorz Pieniądz, Przemek Marszał, Paweł Książkiewicz, Krystian Roapond, Sławek Kmiecik, Filip Kępa reprezentujący gimnazjum. Finał odbył się w dniu 27 marca w GOK. W skład komisji weszli: Przewodniczący komisji Ryszard Turek, oraz członkowie Katarzyna Jurkowska, Joanna Kmieć. Po przeprowadzeniu rundy finałowej w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Katarzyna Roczniak , drugie miejsce Gabriela Gondek a trzecie Małgorzata Dziadosz. W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zdobył Filip Kępa, drugie Artur Bilski, a trzecie Sławomir Kmiecik. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy. Zdobywczyni pierwszego miejsca Katarzyna Roczniak oraz Artur Bilski, Sławek Kmiecik oraz Filip Kępa pojada w nagrodę na wycieczkę organizowana przez GOK. Serdecznie dziękuje szanownej komisji za pomoc w realizacji tego pierwszego konkurs. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zainteresowanie konkursem jeszcze bardziej wzrośnie.

J.Dębiec