• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

Historii nie da się zapomnieć

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu jest inicjatorem wielu społecznych przedsięwzięć. Sześć lat temu, decyzją wójta, otrzymało w użyczenie działkę pod górami. By doprowadzić ten kawałek zaniedbanej ziemi do stanu używalności, włożono wiele pracy. Dziś znajduje się tam pole namiotowe z paleniskiem, dwa oczka wodne, boisko do siatkówki. Przed deszczem czy upalnym słońcem można schronić się pod zadaszeniem. Na całym obszarze posadzono 150 drzewek, żywopłot, kwiaty.

W ten krajobraz wkomponowano skalne pomniki. Działka widnieje na szlaku zielonym, dzięki czemu korzystają z niej turyści. Dla młodzieży oraz dorosłych ze Żmigrodu i okolic stanowi miejsce rekreacji oraz wypoczynku. Inną inicjatywą TMNŻ jest stworzenie Regionalnego Muzeum Etnograficznego Ziemi Żmigrodzkiej w tzw. starej gminie. Budynek został zakupiony dzięki trafnej decyzji Rady Gminy oraz wójta. Przez dwa lata, mimo przeszkód, wyłącznie wkładem pracy członków towarzystwa, przygotowano gmach do wykonania zewnętrznej elewacji. W tym roku powinien odzyskać wygląd z dawnych lat. Gromadzone są eksponaty do przyszłego muzeum. Jest ich już 130. Można je obejrzeć na wystawie w GOK, trwającej od 10 do 15 kwietnia. Od sześciu lat współredagujemy również gazetę samorządową „Region Żmigrodzki”, która cieszy się dużym uznaniem wśród czytelników. Nowa inicjatywa Jednym z celów statutowych TMNŻ jest szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Nowego Żmigrodu i okolic. Te założenia realizowane są poprzez opiekę nad zabytkami i miejscami pamięci oraz tworzenie izb muzealnych. Tak narodził się pomysł podjęcia prac na zapomnianym cmentarzu żydowskim, leżącym przy ul. Jasielskiej. Stanowi on element długoletniej historii Żydów, zamieszkujących przez wiele wieków Żmigród i okolice. To zabytkowe miejsce rzadko jest odwiedzane. Wielu nie wie nawet, gdzie ono dokładnie leży, nigdy tam nie było. Na walnym zebraniu TMNŻ padł wniosek objęcia opieki nad cmentarzem żydowskim, przegłosowany pozytywnie. Poczyniono starania prawne, by móc rozpocząć tam prace porządkowe. Jak zwykle, niektórzy postanowili przeszkadzać. Jednak władze żydowskie, po zapoznaniu się z sytuacją, udzieliły w marcu bieżącego roku zezwolenia. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego reprezentowana przez Monikę Krawczyk oraz Komisja Rabiniczna do Spraw Cmentarzy z naczelnym rabinem Polski podjęła stosowną decyzję. Złożono też wniosek o zgodę konserwatora na prace porządkowe. Tym samym Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu mogło już wiosną rozpocząć działania na terenie obiektu. Obecnie czekamy na wizytę władz żydowskich z Warszawy oraz przyjazd z USA potomków żmigrodzkich Żydów. To miejsce, jak każdy zabytek, powinno być otoczone opieką. Stanowi przecież świadectwo lokalnej kultury. Przypomnę, że założenie cmentarza żydowskiego w Żmigrodzie Nowym datuje się na XVIII wiek. Według naszych nieoficjalnych obliczeń znajduje się tu około 300 macew, z czego około 100 w dobrym stanie. Najstarsza macewa pochodzi z roku 1742. Warto ratować to miejsce, bez względu na przeszkody stawiane przez nielicznych (wyjątki zawsze się zdarzają). Każde historyczne, ciekawe turystycznie miejsce jest cenne dla lokalnej kultury. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy. A mieszkańców Nowego Żmigrodu zachęcamy do spaceru na cmentarz żydowski i obejrzenia tego unikalnego obiektu. Będziemy na bieżąco zdawać relację z prowadzonych tam prac.

Przygotował J.Dębiec