• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

Walny Zjazd Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu

23 czerwca w siedzibie Towarzystwa miłośników nowego Żmigrodu przy ulicy Karcińskiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze TMNŻ. W nowo wyremontowanym pomieszczeniu spotkali się delegaci towarzystwa.

W obecności osiemdziesięciu procent członków stowarzyszenia oraz zaproszonych gości w osobach, pana wójta Krzysztofa Augustyna oraz przewodniczącego rady, pana Zenona Książkiewicza walne zebranie wybrało nowy skład osobowy zarządu oraz komisji rewizyjnej.

 

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się.

Skład Zarządu: Beata Brożek– Prezes

Jerzy Dębiec - V-ce Prezes

Katarzyna Jurkowska - Sekretarz

Edward Bakuta - Skarbnik

Franciszek Źrebiec - Członek

Zdzisław Gołębiowski - Członek

Bogusław Pogwizd - Członek

Mariusz Ćwiek – Członek

 Beata Nadymus - Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Marciniec Marta Leśniak Mirosław Zborowski Walne zebranie dokonało kilku zmian w statucie, między innymi wydłużyło kadencje władz z trzech do pięciu lat. Zmieniono również adres siedziby, który teraz będzie Nowy Żmigród ulica Karcińskiego 1. Zebrani podziękowali panu wójtowi oraz przewodniczącemu rady za pomoc w realizacji remontu budynku starej gminy. Władze samorządowe wyraziły pozytywną opinię o działalności towarzystwa i obiecały dalszą pomoc w realizacji remontu przyszłego muzeum naszego regionu. J.D