Nowe Stowarzyszenie "Radosna Jesień"

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 04, marzec 2019

W dniu 3 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenie „Radosna Jesień”. Celem Stowarzyszenia było zagospodarowaniem czasu wolnego dla mieszkańców gminy w wieku 50+.

 

Kilkanaście osób skrzyknęło się by wspólnie założyć nowe Stowarzyszenie.

Walne zebranie z pośród członków  wybrało zarząd w składnie:

Prezes Ryszard Bęben

Wiceprezes Bogusław Pogwizd
Skarbnik Zofia Bilska

Sekretarz Halina Samsel

Członek Jan Nowak

Walne zebranie wybrało również komisje rewizyjną w składzie:

Przewodnicząca Marta Leśniak

Członkowie Rozalia Kania i Edwarda Buczyńska

Stowarzyszenie przyjęło statut, regulamin oraz ustaliło wysokość składki członkowskiej oraz wpisowego.  

 Informujemy wszystkie osoby które chciały by wstąpić do stowarzyszenia o kontakt z zarządem.

Siedzibą stowarzyszenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie. Kontakt z zarządem pod Tel. 783 642 894 – 606953872

Deklaracje członkowskie dostępne są w biurze GOK.

Wszelkie informacje o działalności stowarzyszenia proszę szukać na stronie www.gok.nowyzmigrod.eu

Friday the 20th.