Koła zainteresowań

Teatrzyk "Tęcza"

Instruktor Maria Kondrad 


Koło plastyczne

   


Grupa Teatralna "Non Omnis"

Instruktor Marta Leśniak

27.03.2009

W piękne niedzielne popołudnie 15 marca z pod Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odjechał autobus a w nim członkowie grupy teatralnej Non – Omnis z GOK. Tym razem obrano kierunek Wiśniowa. Grupa udała się do miejscowości Wiśniowa na zaproszenie dyrektora ośrodka kultury. Przed 200 osobową widownią koncertowy występ pokazała grupa Non – Ominis przedstawiając żywo reagującej publiczności spektakl komediowy według "Zemsty" Aleksandra Fredry pod tytułem "Mocium panie niech się stanie". Ten spektakl wyreżyserowała oraz napisała scenariusz i przygotowała scenografię pani Marta Leśniak. Z występu na występ aktorzy nabierali coraz większe doświadczenie. Apogeum nastąpiło podczas występu w Wiśniowej, gdzie spektakl został zagrany wyśmienicie. Dowodem tego były gromkie oklaski po każdym akcie. Na zakończenie dyrektor GOK w Wiśniowej Władysław Salamon w podziękowaniu wręczył pamiątkowy dyplom i puchar. W imieniu GOK w Nowym Żmigrodzie serdecznie dziękuje wszystkim artystom oraz pani reżyser za pracę na rzecz kultury. Szkoda tylko, że nie wszyscy doceniają starania tych młodych ludzi, którzy tworzą i uczestniczą społecznie w działalności kulturalnej oraz jednocześnie promują ją w terenie.


       
       
 


13.11.2008

Trwają przygotowania i próby nad widowiskiem pod tytułem "Zemsta". Grupa teatralna Non-Omnis działająca przy Gminnym Ośrodku kultury w Nowym Żmigrodzie z wielkim poświęceniem prowadzi próby nad wyżej wymieniona sztuką. Pod pilnym okiem pani instruktor Maty Leśniak, prowadzone są próby. Premierowe przedstawienie planowane jest na koniec grudnia na, które już serdecznie zapraszamy. Oto kilka fotek z trwających przygotowań i prób grupy.


   

   
   
   
   
 


Kółko muzyczne, zespoły

Instruktor Tadeusz Źrebiec

   
     

Klub różnych form

W dniu 16 listopada 2006 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie zorganizowane zostało spotkanie kobiet z miejscowości, Nowy Żmigród, Mytarz, Mytarka, na, którym to spotkaniu powołano Klub Różnych Form. Spotkanie to miało na celu zintegrowanie społeczności kobiecej w sprawie zagospodarowania czasu wolnego. Przybyłe panie z zainteresowaniem i dużą uwagą przyjęły wiadomość o przyszłym działaniu klubu. Przyjęto luźny plan działania. Stałe cykliczne spotkania w budynku GOK przy herbatce omawiając i wykonując bieżące zadania wynikające z harmonogramu działalności klubu. Ustalono stałe spotkania co czwartek od 18.00 do 21.00 Organizowanie dla własnych członków imprez okolicznościowych / dzień kobiet, matki, babci, urodziny, imieniny, rocznice i.t.p. Organizowanie pokazów kulinarnych, rolniczych oraz wystaw swoich prac artystycznych i.t.p Działanie i uczestniczenie w kołach zainteresowań/ hafciarstwo, bibułkarstwo, szydełkowanie, malarstwo, różna twórczość. Wycieczki krajoznawcze i turystyczne Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi organizując życie kulturalne i społeczne. Podejmowanie innych inicjatyw wynikających z potrzeb klubu. Ustalono, że członkostwo w klubie jest dobrowolne i niezobowiązujące. Ilość uczestników działalności klubu jest bez ograniczeń i zobowiązań. Wszystkie prowadzone formy działalności będą prowadzone pod okiem fachowego instruktora.


Klub Różnych Form
INSTRUKTOR – Zofia Bilska
Uczestnicy KRF – 30 pań

Zespoły muzyczne

Zespoły muzyczne działające przy GOK
Kapela Ludowa "Żmigrodzianie"
Kapela Podwórkowa "Zimny Drań"
Młodzieżowa Kapela Ludowa
"Żmigrodzkie Trele-Basy"
Fifel Bend
Solistki zespołów GOK

Stałe imprezy

Dni Nowego Żmigrodu
       

Międzypowiatowe Biegi Przełajowe
    

Lato z kulturą


Grand Prix w Rowerach Górskich o Puchar "SMOKA" oranizowane w Nowy Żmigród, Łężyny, Folusz
             

Mistrzostwa Polski Południowej w jeździe na czas pod Górę Grzywacką-Kąty
     

Mini-Lista Przebojów
       

Piosenka Znana i Lubiana
   

Inscenizacja Wiersza
           

Turniej Sołectw
               

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród
     

Biesiady
                             
Friday the 20th.