• 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 101.jpg
 • 111.jpg
 • 121.jpg
 • v.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • z.jpg

Menu Strony

Wiadomości Powiat

Historia TMNŻ

 

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu

 

 W kwietniu 1997 roku grupa społeczników z Nowego Żmigrodu na spotkaniu ogólnym, zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Miłośników Żmigrodczyzny. 

Na czele tego stowarzyszenia stanął, wybrany w drodze wyborów, Henryk Nowak.                      Jako pierwszy prezes, wspólnie z zarządem, nakreślił program działania na następne lata. Początkowo Towarzystwo było mało aktywne, ponieważ nie wiadomo było co tak naprawdę ma robić. Przystąpiono – jako – członek – do Jasielskiej Federacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Tam dopiero podpatrzono, jakie działania powinno się wykonywać i jak prowadzić nasze stowarzyszenie. Pierwszą inicjatywą było pozyskanie działki Pod Górami. Złożono stosowne pismo, ale nie uzyskano zgody. Po wyborach, gdy druga kadencję rozpoczął Wójt Krzysztof Augustyn, otrzymaliśmy zgodę                   na prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej. Przystąpiliśmy                       do niwelacji działki, budowy boiska do siatkówki, paleniska, zadaszonych altanek oraz sadzenia drzewek wokół działki. 

Nasze stowarzyszenie ciągle przyjmowało nowych członków i po 6 latach działalności miało ich dwudziestu. W 2004 roku, na wniosek zarządu, zmieniono nazwę towarzystwa na Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu. 

 Po śmierci prezesa Henryka Nowaka schedę             po nim przejęła jego córka, Beata Brożek. 

Towarzystwo dalej prowadziło swoją działalność. Ta działalność zaczęła się rozrastać i wkraczać w nowe, kolejne dziedziny życia społecznego. Rozpoczęliśmy opiekę nad cmentarzem żydowskim w Nowym Żmigrodzie, zakupiliśmy działkę wraz z budynkiem starej gminy, rozpoczęliśmy remont i opiekę nad grobami na cmentarzu katolickim, współwydajemy gazetę Region Żmigrodzki, organizujemy wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademie okolicznościowe oraz obchody świąt państwowych. Współpracujemy z wszystkimi organizacjami społecznymi, instytucjami, ochotniczymi strażami pożarniczymi, szkołami i innymi, którzy od tej współpracy nie uciekają.

 Od 2010 roku prezesem Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu jest Jerzy Dębiec.                      

 Obecnie w skład zarządu wchodzą: wiceprezes - Edward Bakuta, sekretarz -  Katarzyna Jurkowska, skarbnik -  Ryszard Majka, członkowie: Zdzisław Gołębiowski, Franciszek Źrebiec, Bogusław Pogwizd, Mariusz Ćwiek. 

 

Z okazji 15 - lecia Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu  w imieniu zarządu serdecznie dziękuję wszystkim członkom naszego stowarzyszenia za pracę na rzecz aktywizacji naszej społeczności lokalnej, za pracę na rzecz ochrony zabytków. 

Wszystkim, którzy przez ten czas z nami współpracowali, serdecznie dziękuję. 

                    Jerzy Dębiec